home voor jou voor de leerkracht voor de ouder/verzorger over ons bestellen

Voor de leerkracht

Bespreek de teksten in de klas

Het boek bestaat uit 32 opdrachten, voor iedere week één. De opdrachten zijn ingedeeld per thema. Het boek telt zes thema’s te weten: natuur, Nederland, feest, dit ben ik, avontuur en regels. 

De boeken gaan mee naar huis en leerlingen hebben ongeveer een week de tijd om de opdracht te maken. Voor de regelmaat is het handig om een vaste dag in de week te kiezen om het bladerboek te bespreken, dan kan het daarna weer mee naar huis. Zo is er tijd voor de ouders/verzorger om met hun kind aan de opdracht te werken. Onderaan het blad van de tekening is ruimte voor commentaar van de ouder/ verzorger en leerkracht, bijvoorbeeld kort iets over hoe de leerling reageerde op de opdracht of over grote of kleine vooruitgangen in het schrijven.

Het is aan u om te zorgen dat de thema’s aansluiten op de jaarkalender, zodat de feestdagen aan bod komen op het juiste moment en sommige opdrachten passen in het seizoen. Bij de schoolstart in augustus groeien er nog vollop bloemen en is de opdracht “Pluk een bloem” geschikt. De feestdagen en de aan seizoen gebonden bladen komen aan bod als deze aktueel zijn.

Bij de inhoudsopgave ziet u bij ieder blaadje een kader. In het kader vult u de datum in waarop de opdracht ingeleverd moet worden. U kunt daarbij de volgende schrijfwijze toepassen: voor 9 oktober 9/10.

Het is aan te raden om de stukjes op school te bespreken in de les. Hier zijn verschillende werkvormen voor. In Zweden, waar de klassen over het algemeen klein zijn, krijgen alle leerlingen de kans om hun stukje voor te lezen en hun tekening te laten zien. Er kan ook worden gekozen voor uitwisseling van de teksten per groepje. Bij sommige opdrachten is een discussie over het thema gewenst. Er zijn ook opdrachten waarbij de tekening een belangrijke rol speelt. In dat geval kunt u ieder kind zijn bladerboek open laten leggen bij de opdracht en kinderen laten rondlopen om de tekeningen te bewonderen.

Werken met het boek stimuleert de samenwerking tussen ouder/ verzorger en u als leerkracht. In de ruimte onder de tekening is plaats voor de ouder om iets te schrijven over hoe het maken van de opdracht is verlopen. Probeer altijd de leerling uit te dagen om de opdracht zo goed mogelijk te doen en informeer de ouders over het gewenste resultaat. Dit kan voor sommige leerlingen zijn om het stukje tekst wat langer te maken, bij anderen om aan hoofdletter en punt in de zin te denken en bij weer anderen om moeilijke woorden niet uit de weg te gaan.

Het boek is te gebruiken naast iedere methode voor taal- en schrijfontwikkeling. 

Tijdens de proefperiode van het bladerboek in een Daltonschool in Barendrecht, hebben de juffen een handig systeem ontwikkeld om de vorderingen en het nakijkwerk van het bladerboek vast te leggen. Dit systeem willen zij wel met jullie delen, dus kan hier gedownload worden.

Tips voor de leerkracht hoe een bladerboek-opdracht van commentaar te voorzien, zijn binnenkort ook hier te lezen.